Úvodní stránka

Vánoční zpívání Mochov 2018

26.12.2018 na sv. Štěpána se v kostele sv. Bartoloměje v Mochově uskutečnilo již 8 Společné zpívání vánočních koled, písniček a spirituálů.

V mochovském kostelíku se sešlo více než 100 návštěvníků, kteří si pravidelně se svými blízkými a kamarády zazpívají při přibližně hodinovém programu, který připravují již od roku 2009 členové zapsaného spolku Mochov - misto pro život a naši přátelé. Jsme nesmírně rádi, že se nám dlouhodobě daří zlepšovar úroveň vystoupení i rozšiřovat repertoár, vždyť pro toto tradiční pásmo jsme společně nacvičili již více než 100 skladeb. Každoročně se tak již od září scházíme přibližně jednou týdně, abychom vše připravili, někdo zajistí zpěvníčky, někdo topení do kostela, na zkouškách se sejdou nejen samotní hudebníci, ale často i přátelé, kteří s organizací pomáhají.

Děkujeme všem za krásnou účast. ZDE si můžete prohlédnout fotogalerii z letošního ročníku.

28.12.2018
Milan Ptáčník

Facebook

Vážení návštěvníci, možná jste zaznamenali, že Facebooková stránka Mochov - místo pro život žije svým vlastním životem. Necháváme ji využívat kýmkoli, kdo má zájem publikovat informace na této stránce zaměřené na Mochov a nezávislé na zastupitelstvu. Proto neváhejte stránku využít, budeme rádi, když bude sloužit k nepolitickým účelům a podporovat tak alespoň trochu společenský a občanský život v obci.

Kdo jsme

Mochov - místo pro život je spolek lidí, kteří se semknuli v roce 2009, když se ukázalo, že tehdejší zastupitelstvo obce Mochov pod vedením starosty Vladimíra Marka a místostarosty Františka Boučka ml. vydalo předběžný souhlas se záměrem společnosti RWE a ALPIQ postavit v katastru obce obří paroplynovou elektrárnu. Na zemědělské půdě nejvyšší bonity, v těsné blízkosti lidských obydlí, bez jakéhokoli pokusu zajistit dostatečné podklady o takové stavbě a hlavně v tichosti před občany Mochova a ostatních obcí.

Několik let jsme aktivně bojovali proti této výstavbě, shromáždili velké množství materiálů, spolupracovali s okolními občanskými aktivitami především z přilehlých Čelákovic a obcemi mimo jiné sdruženými v MAS Pošembeří, aktivně se naši členové zapojili i do práce v obecním zastupitelstvu.

Aktivní a razantní odpor, oficiální odmítnutí záměru politickou reprezentací na úrovni Středočeského kraje a další aktivity, které byly významně podpořeny změnou ekonomické situace na energetickém trhu vyústily v oficiální prohlášení RWE o ukončení projektu.

V současné době se členové sdružení věnují především péči o okolí obce pravidelnými úklidovými brigádami, podporou občanského života pořádáním veřejných akcí a pořádáním společenských akcí pro malé i velké členy občanského sdružení.

12.8.2015
Milan Ptáčník
předseda sdružení

 


V Mochově elektrárna NEBUDE

Přidáno 8.4.2013, Autor: Milan Ptáčník

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání konaném dne 11. 3. 2013 v Praze jednohlasně schválilo podpis Mochovského memoranda "Májové výzvy", kterou 1.5.2011 podepsali účastníci boje proti paroplynové elektrárně v Mochově.

Občanské sdružení Mochov - místo pro život stálo společně s o.s. Naše Čelákovice, Bílý Vrch a Jiřina v roce 2009 u vzniku občanské aktivity a společného projektu pod hlavičkou NE ELEKTRÁRNĚ. Od té doby došlo k mnoha významným změnám, intervencím na poslance i senátory, krajské zastupitele, získali jsme podporu i spojence ze zahraničí, z místních akčních skupin především Pošembeří, a mimo jiné i za spolupráce s jednotlivci i Ekologickým právním servisem, město Čelákovice pro tuto problematiku i zajištění právní subjektivity zřídilo při Městském úřadě komisi pro boj proti paroplynové elektrárně v Mochově.

Není bez zajímavosti, že většina veškerých aktivit, propagace, besedy, a další činnosti byly hrazeny ze soukromých prostředků členů sdružení a několik málo sponzorů, kteří se odhodlali a i přes skeptické názory se nebáli naše snažení podpořit i finančně. Děkujeme.

Děkujeme především všem, kteří se na této aktivitě podíleli. Tento cíl stál tisíce hodin jednání a příprav, schůzek, dopisů, tiskových zpráv i rozhovorů, ale jsme nadšení, že se podařilo hrozbu tohoto nesmyslného projektu odvrátit a to minimálně do roku 2018, což již potrvdil i mluvčí RWE.

Občanská společnost žije!

Podívejte se také na článek týdeníku 5+2 dny z 28.3.2013 ZDE


DĚKUJEME

 "Základem demokracie je občanská společnost. Jsou to nejrůznější typy sebestrukturace společnosti zdola. Tedy tvorba a práce institucí do jisté míry samostatných, nezávislých plně na státu, jde o život spolkový, život akademický, neziskové organizace, církve, odbory, ale v určitém smyslu i o samosprávu komunální i krajskou. Člověk je tvor společenský a občanská společnost mu umožňuje svobodně se sdružovat s jinými, a tudíž tvořivěji či autentičtěji žít. Zároveň významně přispívá ke stabilitě státu. Je to totiž mimo jiné nejlepší obrana proti každému pokusu uzurpovat moc.

Občanská společnost se po desetiletích potlačování či neexistence rodí těžko a dlouze. Za dvacet let bude daleko rozvinutější než dnes. Stát se jí nebude bát, ale bude na ni naopak hrdý. A bude jí vycházet vstříc. Například tím, že určité procento daní budou moci občané i organizace posílat rovnou neziskovým subjektům, které si sami vyberou, tedy bez nákladného a centralistického prostřednictví státního rozpočtu."
...
Celý přepis projevu, který odvysílala Česká televize 14. 11. 2009, si můžete přečíst na adrese http://www.euroskop.cz/38/14413/clanek/projev-vaclava-havla-u-prilezitosti-20-vyroci-revoluce/.
Zdroj: Euroskop.cz

NIMBY Mochov 11.10.2012 18:00

V čím zájmu je případná výstavba paroplynové elektrárny u Mochova? Je odpor občanů a občanských hnutí možno vykládat jako sobectví nebo konflikt různých zájmů různých protipólů? Film NIMBY si neklade za cíl odpovědět na tyto a podobné otázky, ale přivádí nás k zamyšlení nad paradoxy dnešní doby.

Film natočilo občanské sdružení Bílý vrch, o.s. ve spolupráci s ostatními členy iniciativy NE ELEKTRÁRNĚ!
DVD s filmem lze zakoupit v Mochově, v obchodě u Lišků za cenu 40 Kč. Nákupem DVD s filmem podpoříte dodatečně projekt i činnost o.s. Mochov – místo pro život.


Petice za respektování práva občanů na kvalitní ŽP

Ne paroplynové elektrárně u obce Mochov!

Adresáti: Prezident ČR , Parlament ČR , Vláda ČR , ministr a Ministerstvo životního prostředí ČR , Česká inspekce životního prostředí, hejtman a zastupitelé Středočeského kraje

Společnosti RWE Transgas a Alpiq stále pokračují v přípravě ryze komerční stavby obří paroplynové elektrárny o výkonu až 1 000 MW u obce Mochov ve Středočeském kraji a to i přes nesouhlas obce Mochov vyjádřený usnesením č. 200910 zastupitelstva obce Mochov ze dne 4. 12. 2009 a i přes odmítavé stanovisko desítek okolních obcí. Elektrárna by měla stát asi 850 m od stávající obytné zástavby a jen asi 8 km od okraje Prahy. Má být postavena na úrodné, zemědělsky obdělávané půdě, v bezprostřední blízkosti několika chráněných území v rámci Natura 2000 (všechny do 5 km). Děje se tak v době, kdy se vyspělé státy snaží o ochranu dosud nezničených částí přírody a navracení zdevastovaného životního prostředí do přijatelnějšího stavu. Paroplynová elektrárna sice znečišťuje životní prostředí méně než elektrárny uhelné, ale do regionu by přinesla dle dostupných údajů nové roční znečištění v řádech tisíců až milionů tun jednotlivých škodlivých látek. Již nyní je Středočeský kraj například na 3. místě v ČR v produkci toxických NOx a jejich nárůst v regionu se po dokončení elektrárny zvýší až o 8 %. Dominantní investor na českém trhu s plynem se tak snaží přenést další ekologickou zátěž na obyvatele regionu, kteří by se naopak rádi konečně zbavili stávajících zátěží. Výstavbou tohoto zařízení dojde k nevratnému poškození životního prostředí v dané oblasti s přímým vlivem na zdraví a kvalitu života obyvatel. Vyzýváme vás proto, abyste se zasadili o respektování vůle občanů a pomohli zastavit případné nevratné kroky vedoucí k realizaci tohoto projektu.

Tato petice vznikla v Mochově 2. dubna 2010.

Petici lze podepsat:
Mochov - Centrum levného nákupu "U Lišků" na náměstí

Čelákovice - cukrárna p. Vocáska v Sedláčkově ulici, železářství p.Uhlíře v Masarykově ulici, Růžová cukrárna manželů Karbanových v Masarykově ulici, Centrum zdraví manželů Heroldových v Masarykově ulici a samoobsluha p.Holého v Jiřině.

Petici lze též případně stáhnout zde, vytisknout a s co největším počtem platných podpisů zaslat poštou na níže uvedenou adresu mluvčího petičního výboru pana Miroslava Uhlíře. Obálku prosím zřetelně nadepište kapitálkami "PETICE".

 

Petiční výbor:

Ing. Pavel Fišera, předseda občanského sdružení NAŠE Čelákovice
Martin Löser, předseda občanského sdružení Mochov – místo pro život
Mgr. Miloslav Oliva, ředitel Regionu Pošembeří, o.p.s.
Mgr. Terezie Petišková, historička umění
Jaroslav Špaček, archeolog a historik
Ing. Miloslav Uhlíř, mluvčí petičního výboru,
Pod Přerovskou cestou 1271, 250 88 Čelákovice, oprávněný jednat jménem petičního výboru

www.nechcemeelektrarnu.cz  www.mochovmistoprozivot.cz


Video ze zastupitelstva obce Mochov ze dne 4. 12. 2009

za přítomnosti RWE a občanů konané v místní sokolovně.zde


Český velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška: "Plynové elektrárny jen zvyšují závislost na Rusku 23. března 2010"

PRAHA - Energetická závislost České republiky na Rusku postupně roste zejména kvůli výstavbě plynových elektráren. Na konferenci o ekonomické bezpečnosti, která se dnes konala v Senátu, to řekl český velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Proti energetické závislosti na jednom dodavateli by země EU podle něho měly bojovat pomocí vzájemného propojení. "Pokud Česká republika konvertuje velkou část elektráren na plyn, kope si hrob," uvedl Bartuška. "Stavět velkokapacitní plynové elektrárny je v současných podmínkách nesmysl," dodal. Ředitel agentury pro výzkum veřejného mínění Factum Invenio Jan Herzmann doplnil, že více než polovina české veřejnosti právě kvůli Rusku nepovažuje plyn za bezpečný zdroj. Podíl plynu na výrobě elektřiny v Česku podle České plynárenské unie (ČPU) činí zhruba 4,7 procenta, přičemž průměr evropské sedmadvacítky je na 21 procentech. V současnosti se v ČR připravuje sedm projektů plynových elektráren v různém stupni rozpracovanosti o celkovém výkonu 1820 megawattů, což je téměř stejný výkon, jakým disponuje celá jaderná elektrárna Temelín, uvádí ČPU. Jedinou zbraní je propojení
Česko by podle Bartušky mělo hledat energetická řešení, která jsou výhodná v rámci celé EU. "Vzájemné propojení zemí je jedinou zbraní, kterou Evropská unie má," podotkl. "Když si vzájemně pomůžeme a řekneme, že se bez ruského plynu obejdeme, Rusko na to uslyší."

Tím by pak bylo možné předejít situacím, jako byla plynová krize na začátku loňského roku, kdy se kvůli rusko-ukrajinskému sporu o dodávkách plynu ocitla řada zemí ve střední a východní Evropě bez této suroviny. Herzmann ale zároveň upozornil, že 41 procent Čechů zastává názor, že EU neučinila dostatek opatření, aby zamezila opakování loňské plynové krize. "Důvěra ve schopnost Evropské unie vyřešit některé problémy, jejichž řešení jsme očekávali, když jsme hlasovali o vstupu, postupně klesá," dodal Herzmann s odkazem na výsledky studií.

Zdroj: lidovky.cz


Výbuch paroplynové elektrárny v Middle Townu
(Connecticut, USA) 7. 2. 2010

prakticky identické dílo, jako plánovaná elektrárna v Mochově více informací zde
 

 

REPORTÁŽ A VIDEO: ČT24

VIDEO: Yotube

OBRÁZEK: Elektrárna v Middle Townu po výbuchu


Nehoda elektrárny RWE-Kraftwerk

Další nehoda pro dokreslení, že není nikdy možné nehodu vyloučit.
JE TEDY OPRAVDU BEZPEČNÉ STAVĚT TAK VELKOU ELEKTRÁRNU V BLÍZKOSTI OBYDLÍ?
Tentokrát se dokonce jendá elektrárnu RWE.
Pád 60 m výsokého komínu. Příčina není zřejmá.
Zdroj informací v němčině
zde.

Demonstrace v Čelákovicích 

Část videa, z demonstrace v ČELÁKOVICÍCH


Poslání sdružení:

  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana životního prostředí
  • podpora ochrany veřejného zdraví
  • ochrana a tvorba prostředí v souvislosti s dopravní problematikou
  • spolupráce při rozvoji obce Mochova jejího okolí